Anterior Próximo

Susan Rice; Danielle Pletka, Sam Stein And Thomas Chatterton Williams; Neil Degrasse Tyson